Food Clarity Erbjuder

Livsmedelsvärlden förändras snabbt och morgondagens framgångar beror på dagens kritiska tänkande.

Genom att förstå trender inom mat och hälsa och vetenskapligt belägg för hälsopåståenden klargörs komplexiteten för att utveckla framgångsrika varumärken och produkter. Jag utvecklar strategier, program och kommunikation, genom att alltid ha både företagets och konsumentens bästa i fokus. Det som är bra för affärer ska vara bra för konsumenter.


maria-6 (2)

Utveckling

Stöd genom hela innovationskedjan, från idé till lansering samt efter lansering för att fortsätta utveckla och stärka värdet av varumärket.
Bidrar med insikter om livsmedel och konsumenter, vetenskapliga belägg och regelverk för hälsopåståenden.

Bidrar med kunskap till att översätta vetenskapen för att identifiera möjligheter till innovation och vidareutveckling av produkter baserat på förståelse av konsumenten, behov och matvanor samt produktsammansättning.

Har stor erfarenhet av att förtydliga roller och ansvar i projekt och processer.  


maria-14 (2)

Kommunikation

Transparant och sakkunnig information spelar en viktig roll för att skapa förtroende hos kunder och konsumenter.

Översätter komplex nutrition- och hälsovetenskap till engagerad kommunikation som tillgodoser behoven hos en varierad publik av kunder och konsumenter.

Bidrar med innehåll för trovärdig kommunikation om mat, nutrition och hälsoaspekter av produkter och varumärken.

Har god erfarenhet av att utveckla program för så kallade hälso-influencers. 

maria-3 (2)

Utbildningar och Föreläsningar

Med ökad konkurrens och ständigt nya trender inom mat och hälsa är det av yttersta vikt att använda sig av sitt bästa säljstöd – personalen. En välutbildad och upplyst personal som ger korrekt information till kunder och konsumenter stärker företaget för framtiden.

Utbildningar och föreläsningar anpassas efter uppdrag och publik. 

Läs mer