Vad är Biologisk mångfald?

Den 22 maj är Internationella dagen för biologisk mångfald. Men vad menas då med biologisk mångfald? Vad betyder det för mig? Och kan jag göra något för att påverka den biologiska mångfalden?

FN:s konvention definierar biologisk mångfald som variationsrikedom bland levande organismer av alla ursprung, från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem samt de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.

Enligt Jordbruksverket innebär det att vi med biologisk mångfald har ett landskap med många olika naturtyper, olika arter och en stor genetisk variation inom arter. Det handlar om växer, djur och svampar såväl vilda som de odlade inom jordbruket och de vi odlar hemma i vår egen trädgård.

Genom odling och produktion har den biologiska mångfalden minskat kraftigt. Land, skog, hav och berg har fått ge vika för industri och utveckling. Ekosystem och Biologisk mångfald är det 15:e globala målet i FNs Agenda 2030.

Variation av grönsaker på marknaden i Venedig, Italien (Foto Maria Gustafsson, Food Clarity)

En kan inte göra allt men alla kan göra något

För många av oss kan de globala målen kännas oövervinnliga. Men vi kan alla vara med och påverka då vi alla kan göra något.

Efterfråga variation i mataffären

Idag är det en positiv trend att många efterfrågar ”gamla” sorter av bland annat sädesslag, baljväxter och frukter. Genom att köpa olika varianter av till exempel vete stimulerar du producenterna att odla flera sorter. Nästa gång du är och handlar testa något nytt. Kanske kan du köpa olika betor så som gulbeta, polkabeta och rödbeta.

Stöd din lantbrukare

Att handla lokalt och stödja småskaliga jordbruk kan stimulera att olika grödor produceras och ge möjligheter till öppna betesmarker där mångfald av insekter och växter trivs. Diversifiering av grödor, det vill säga odla olika typer av grödor, säkerställer näringen i jorden och kan bidra till en jämnare livsmedelssäkerhet

Glöm inte haven

Håll dig uppdaterad vilka fiskar är utrotningshotade. Välj fisk och annan sjömat som är miljömärkt för att även haven ska ha en biologisk mångfald. Variera dina fiskar och skaldjur och köp sjömat som är i säsong. Idag är både sjögräs och tång efterfrågade och även de bidrar till mångfald.

Fjäril i trädgården (Foto Maria Gustafsson, Food Clarity)

Ge plats för blommor och bin

Hemma i din egen trädgård eller på balkongen kan du odla växter som fjärilar, bin och humlor tycker om. Att ha ett så kallat insektshotell eller bihus är också fördelaktigt för insekter och bin som är viktiga för pollinering. Om du har en äng eller en bit mark som du kan lämna orörd stimulerar det också möjligheten att växter och insekter får leva vidare.

Naturen är hem för oss alla

När du plockar svamp och bär eller som nu på våren plockar nässlor och ramslök, plocka inte rent utan låt en del vara kvar så att det finns chans till förökning och svampar och växter kan leva vidare. De är även mat till de djur och insekter som bor där. Förstör inte en gammal stubbe som kan vara är ett hem för en rikedom av insekter. Igelkotten är ett av de djur vi behöver skydda då vi ofta tar bort högar av löv och sly där de trivs och bygger bon.

Ja de globala målen kan som sagt kännas oövervinnligt men som en medveten konsument kan vi alla göra något för att bidra till biologisk mångfald.

Vill du lära mer? Nedan finner du några intressanta länkar